کتاب جامع امنیت انرژی

17 دی 1395 ساعت 18:47

کتاب جامع امنیت انرژی توسط انتشارات ره نگاشت نوین منتشر شد.


کتاب جامع امنیت انرژی توسط انتشارات ره نگاشت نوین منتشر شد.
به گزارش نکونیوز، این کتاب، که توسط دکتر مریم پاشنگ گردآوری و ترجمه و در پاییز 95 منتشر شده، پاسخی به ابهامات نظری و کاربردی موجود در مفهوم امنیت انرژی است. با توسعه جهانی شدن ابعاد امنیت انرژی گسترده تر شده و بیشتر جنبه فرامرزی پیدا کرده است به طوری که دیگر نمی توان آنرا در چارچوب مضیق امنیت ملی تعریف کرد. تا کنون کتابهای متعددی در مورد امنیت انرژی در داخل کشور تالیف و ترجمه شده اما در اکثر آنها بیشتر امنیت عرضه مورد تاکید قرار گرفته و به دیگر ابعاد امنیت انرژی مثل امنیت تقاضا، دغدغه های زیست محیطی، امنیت انسانی، فقر انرژی، حکمرانی خوب کمتر توجه شده است. به نظر می رسد کتاب جامع امنیت انرژی این خلاء را پر کرده و به ابعاد مختلف امنیت انرژی به صورت نظری و کاربردی پرداخته است. بنابراین خواندن این کتاب به پژوهشگران، دانشجویان، مدیران و کارشناسان صنعت نفت و محیط زیست و دیپلماسی خارجی و اصحاب رسانه پیشنهاد می گردد.


کد مطلب: 78869

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdchw6nq.23n6-dftt2.html

نکونیوز
  http://neconews.com