نفت و دموکراسی

10 آبان 1391 ساعت 18:29


نکونیوز: فصلنامه " گفت و گو "شماره جدید را با پرونده نفت و مسایل مربوط به دموکراسی منتشر کرد . 
در شماره جدید " گفت و گو " با مطالبی از مراد ثقفی ، تیموتی میچل ، اعظم خاتم ، کوروش فرامرزی ، طیبه موسوی و تورج اتابکی ، بر می خوریم .
 مراد ثقفی مدیر مسئول این نشریه در معرفی این پرونده می نویسد که کشف نفت ، همزاد انقلاب مشروطیت ایران ، یعنی آن واقعه دیگری است که سرنوشت کشور را در 100 سال اخیر جهت داده است و علیرغم افت و خیزهای بیشمار همچنان ستاره راهنمای سیاست کشور است .
نفت ، دولت و دموکراسی عنوان مقاله ای از مراد ثقفی است . نویسنده در این مقاله به بررسی دو قرائت از دموکراسی و رابطه آن با منابع خدادادی مانند نفت می پردازد و این سوال را طرح می کند که درآمدهای حاصل از فروش نفت در کجای دموکراسی قرار می گیرند و آیا صحیح است که گفته شود این نوع استحصال ثروت و توزیع آن می تواند همچون مانعی در برابر این روند قرار گیرد؟ 
سوخت دموکراسی از زغال سنگ تا نفت ، عنوان مقاله ای از  تیموتی میچل است.اعظم خاتم هم در مقاله ای با عنوان " عسلویه در آیینه آبادان " به بررسی شرکت - شهر تا اردوگاههای کارکنان نفت در ایران پرداخته است .
اما کوروش فرامرزی هم به بررسی افسانه نفت یا افسانه شرکت نفت پرداخته و نوشته است که " سیاسی شدگی " نفت به حدی بوده است که نفت و گاز و منافع متصل به آن جزیی جدایی ناپذیر از معادلات سیاسی داخلی و سیاست خارجی کشور به شمار می رود .
زیستن در جامعه نفتی هم مقاله ای از طیبه موسوی است که در آن پیگیری تصمیم دولت برای تولید بنزین از پتروشیمی را و پیامدهای زیست محیطی آن را مورد بررسی قرار داده است .
جنبش کارگری را بدون شک نمی توان بدون صنعت نفت مورد ارزیابی قرار داد . تورج اتابکی هم در مقاله خود در نشریه گفت و گو به این مهم  پرداخته است . " صنعت نفت ، برآمدن کارگر در ایران " عنوان مقاله این نویسنده است .


کد مطلب: 6873

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcf.edviw6dcmgiaw.html

نکونیوز
  http://neconews.com