اسطوره و تاریخ

25 دی 1391 ساعت 16:09


فرهنگ و سیاست هر کشوری به اسطوره های آن گره خورده است . هر کشوری که فرهنگ کهن تری داشته باشد ، اسطوره های آن هم قدیمی تر است . اگر از شرق به غرب برویم و مسیر زمانی آن را طی کنیم می بینیم که هر چقدر به غرب نزدیک تر می شویم - البته به جز یونان - اسطوره های آنها هم به زمان حال نزدیک تر می شوند . قدمت هر فرهنگی به اسطوره های آن بستگی دارد . 
کتاب "اسطوره و تاریخ" که مجموعه گفتارها و نوشتارهای مرحوم دکتر مهرداد بهار - فرزند ملک الشعرای  بهار - است به موضوع اسطوره های تاریخی ایران و نقشی که این اسطوره ها در تحول فرهنگی ایران ایفا کرده اند می پردازد . رستم و افراسیاب چگونه وارد تاریخ ایران و اذهان فرهنگی ایرانیان شده اند ؟ سیاوش از کدام خدای بین النهرین یا هندوان قرض گرفته شده است ؟ مهم تر از اینها آیا آن قدر که به فرهنگ کهن خود می بالیم ، چقدر فرهنگ قرضی یا به قول بهار فرهنگ وام گرفته است ؟ کتاب اسطوره و تاریخ با بررسی دقیق نشان می دهد که فرهنگ ایرانی بیش از آنکه محصول اقوام ماد و عیلامی ها که قبل از قوم آریایی ها در پهنه یا به قول دکتر بهار ، " نجد" ایران ساکن بودند ، باشد ، وامی است که از اقوام بین النهرین و هند و بعضا یونان گرفته است . اسطوره های ما بیشتر به اسطوره های یونان شبیه است تا تاریخ خودمان .


کد مطلب: 9789

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdce.v8objh8fo9bij.html

نکونیوز
  http://neconews.com