توپ پاس کاری شدیم / به کجا شکایت بریم

21 اسفند 1391 ساعت 11:32

مدت شش ماه است بانک تجارت با آوردن این دلیل که بانک مرکزی اجازه نمی دهد درصدد پرداخت ارز مرجع به دریانوردان شاغل درکشتیرانی است که این عمل مغایر با شرط مشروح بانک در افتتاح حسابهای ارزی است و غیر قانونی است و می گویند بروید از شرکت کشتیرانی شکایت کنید.از طرفی شرکت نیز میگوید بروید از بانک شکایت کتید.


ما دریانوردان نیز در میان امواج متلاطم این مثلث بی انصاف یعنی بانک تجارت-کشتیرانی و بانک مرکزی بالا و پایین می شویم.
متاسفانه در این عرصه وانفسا هیچ ارگان خداشناسی هم پیدا نمی شود تا درد دریانوردانی که با مشکلات فراوان ۶ ماه از سال را دور از خانواده و در محیط سخت کشتی سپری می کند را چاره سازد، درد را باید به کی گفت ! کشتیرانی فیش حقوقی صادر می کند که در آن دلار را ریخته اما بانک دلاری نمی دهد و می گوید بانک مرکزی اجازه نمی دهد و می گویند بروید از شرکت کشتیرانی شکایت کنید و این مثلث ما را سردرگم و به یکدیگر پاس میدهند.
لطفا با پبگیری این مهم وشفاف سازی این سوالات در رویارویی با این  بیعدالتی ...موجبات خشنودی دریانوردان و خانواده ایشان را فراهم سازید؟
سرمهندس اکبر غواصی


کد مطلب: 12524

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcdok0f.yt0xx6a22y.html

نکونیوز
  http://neconews.com