شما بگویید ما با این کاغذ پاره ها چه کنیم ؟

29 مهر 1391 ساعت 12:05


یادم می آید زمانی که آقای احمدی نژاد تازه رییس جمهور شده بودند ، دلار را کاغذ پاره خوانده بودند و ارزش آن را حداکثر 900 تومان می دانستند . همچنین زمانی که شورای امنیت سازمان ملل هم قطعنامه هایی علیه ایران صادر می کردند ، این قطعنامه ها را باز کاغذ پاره خوانده بودند و سخنی به این مضمون گفته بودند که آن قدر قطعنامه صادر کنید که قطعنامه دانتان پاره شود . حالا ایشان در مصاحبه ها و سخنرانی ها مشکلات بوجود آمده را گردن ارز - یا همان کاغذ پاره - و تحریم ها - باز همان کاغذ پاره- می اندازد . واقعا چه کسی باید جوابگوی آن حرف ها و سخنان باشد ؟ آیا مردم باید تقاص آن حرف ها را پس بدهند؟ شما بگویید ما با این سخنانی که یک زمانی آن جوری گفته می شد و الان این جوری ، چه کنیم ؟


کد مطلب: 6538

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcd.s092yt0kja26y.html

نکونیوز
  http://neconews.com