اینفوگرافی

بنزین از 6 ریال تا 1500 تومان!

28 آذر 1396 ساعت 12:55


اینفوگرافی نکونیوز قیمت بنزین در ۴ دهه گذشته را نشان می‌دهد. این اینفوگرافی نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف چگونه قیمت بنزین را افزایش دادند؟!

گزارش مرتبط:
قیمت بنزین در ۴۰ سال گذشته


کد مطلب: 97295

آدرس مطلب: http://neconews.com/vglbs5b9.rhbz9rquu5ipr.l.html

نکونیوز
  http://neconews.com