نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد 23 اسفند 1394 ساعت 15:13 https://www.neconews.com/vdcg3y93.ak9ww4prra.html -------------------------------------------------- عنوان : طلب بانک‌ها از دولت -------------------------------------------------- بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان دیماه امسال با 10.2 درصد رشد به 114 هزار و 620 میلیارد تومان رسید که سهم دولت 111 هزار و 690 میلیارد تومان است. متن : بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان دیماه امسال با 10.2 درصد رشد به 114 هزار و 620 میلیارد تومان رسید که سهم دولت 111 هزار و 690 میلیارد تومان است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش متغیرهای پولی و بانکی مجموع کل دارایی‌های بانک‌ها که شامل بدهی بخش دولتی و غیردولتی هم می‌شود در پایان دی ماه امسال به یک هزار و 920 تریلیون تومان رسید. در بخش دارایی‌ها، دارایی‌های خارجی با 14 درصد افزایش 217 هزار و 590 میلیارد تومان، اسکناس‌های مسکوک، 10 هزار و 570 میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی، 106 هزار و 410 میلیارد تومان (96 هزار و 790 میلیارد تومان و سپرده قانونی و 9 هراز و 620 میلیارد تومان سپرده دیداری)، بدهی بخش غیردولتی با 10 درصد افزایش 694 هزار و 290 میلیارد تومان و سایر دارایی‌ها با 37.4 درصد رشد، 528 هزار و 240 میلیارد تومان بالغ شده است. همچنین بدهی بخش دولتی در 10 ماهه امسال با 10.2 درصد رشد به 114 هزار و 620 میلیارد تومان افزایش یافته و از این میان بدهی دولت 111 هزار و 690 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 2930 میلیارد تومان بوده است. در بخش بدهی‌ها سپرده‌های بخش غیردولتی 919 هزار و 590 میلیارد تومان است که در 10 ماهه امسال 23.1 درصد رشد داشته است. این سپرده‌ها شامل سپرده‌های دیداری با 88 هزار و 310 میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری مدت‌دار 776 هزار و 830 میلیارد تومان و 27.3 درصد رشد، سپرده‌های قرض‌الحسنه 39 هزار و 930 میلیارد تومان و 2.1 درصد رشد و سایر 14 هزار و 520 میلیارد تومان و 16.6 درصد رشد می‌شود. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 10 ماهه امسال با 2.5 درصد کاهش به 83 هزار و 690 میلیارد تومان رسیده است. در سال‌های اخیر و حتی در سال‌های 92 و 93 معمولاً بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته و برای اولین بار در مجموع بدهی بانک‌ها هر چند اندک کاهش یافته است. البته کاهش بدهی بانک‌های غیردولتی و تخصصی در مجموع موجب کاهش مجموع بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است زیرا بدهی بانک‌های تجاری دولتی در 10 ماهه امسال 181.6 درصد افزایش داشته است.