نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد 16 دی 1394 ساعت 10:46 https://www.neconews.com/vdcc41qe.2bqxe8laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : حقوق نفت ایران -------------------------------------------------- کتاب حقوق نفت ایران ( به انضمام قوانین و معاهدات صنعت نفت) نوشته رضا پاکدامن با تاریخ نشر اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط انتشارات خرسندی منتشر شد. متن : کتاب حقوق نفت ایران ( به انضمام قوانین و معاهدات صنعت نفت) نوشته رضا پاکدامن با تاریخ نشر اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط انتشارات خرسندی منتشر شد. در كشور ما صنعت نفت يكي از قديمي ترين صنايع محسوب شده و به تبع آن تحولات حقوقي مرتبط به آن نيز در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصاد از سابقه بيشتري برخوردار است. وابستگي روزافزون به توليدات اين صنعت براي رفع نياز داخلي و تأمين منابع مالي براي بودجه عمومي كشور، موجب شده بيشتر توجه به اين صنعت محدود به جنبه های فني و «افزايش توليد» شده، و ساير جنبه هاي اساسي ازجمله جنبه هاي مديريتي، اقتصادي و حقوقي تحت الشعاع قرار گيرد. در اين كتاب با رویکردی کاربردی مباحث مرتبط و شكل دهنده نظام حقوقي حاكم بر صنعت نفت ايران از آغاز فعاليت هاي صنعت نفت و گاز از سال ۱۲۴۳ با صدور امتیاز نامه توری تا سیاستهای کلی نظام و پیش نویس اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران ، مورد بررسي قرارگرفته است. با توجه به گستردگي مباحث حقوق نفت در دنيا از يك طرف، و حجم زياد مطالب حقوقي و قراردادي مربوط به صنعت نفت ايران از طرف ديگر، در اين كتاب از ورود به مباحث مرتبط با حقوق نفت در ساير كشورها و يا مطالعه تطبيقي صرف نظر گرديده، و صرفاً بر تحولات حقوق نفت در كشور متمركز شده است. ضمن تحقیق برای نگارش كتاب ، نویسنده به اسناد تاريخي بسيار ارزشمندي در رابطه با رويكردهاي استعماري بيگانگان براي تصاحب منابع ارزشمند نفت كشور ازجمله قراردادهای رسمی و مستقیم دولت بریتانیا با خوانینی همچون شیخ خزعل و بختیاری و بدون اجازه دولت ایران به دست آورده که برای شناخت تاریخ سیاسی نفت بسیار حائز اهمیت بوده ، و متن کامل این اسناد و تحلیل محققین خارجی در این رابطه در کتاب درج شده است. بخشی از کتاب به درج متن کامل قراردادهای تاریخی مهم ، قوانین پایه و معاهدات بین المللی ایران در زمینه صنعت نفت درج گردیده است. • سرفصل ها: • بخش اول: كليات • بخش دوم: امتيازنامه ها و قراردادهاي امتيازي • بخش سوم: دوره ملي شدن صنعت نفت • بخش چهارم: دوره قوانين و قراردادهاي مشاركت • ضميمه بخش چهارم: اطلاعات اساسي قراردادهاي مشاركت • بخش پنجم: دوره قوانين و قراردادهاي پيمانكاري ( ۱۳۵۷ - ۱۳۴۸ ) • بخش ششم: دوره قوانين و قراردادهاي پس از انقلاب (پيمانكاري و خريد متقابل) • ضمايم بخش ششم • ضميمه شماره ۱: اطلاعات اساسي قراردادهاي خريد متقابل • ضميمه شماره ۲: مسئوليتهاي اجتماعي شركتهاي نفتي • ضميمه شماره ۳: سازمان اجرايي شركتهاي نفتي • بخش هفتم: حقوق بين الملل نفت • بخش هشتم: اسناد قانوني پايه حقوق نفت ايران • بخش نهم: سيماي امروز و افق آينده حقوق نفت ايران • بخش ضمايم • ضميمه شماره ۱: واژگان حقوق نفت • ضميمه شماره ۲: تقويم رويدادهاي حقوق نفت