ریال ایران چقدر تضعیف شده است

8 آبان 1391 ساعت 13:37

نکونیوز: ارزش ریال ایران تا چه اندازه کاهش یافته است ؟ اخیرا یکی از اساتید دانشگاه جان هاپکینز در بررسی اوضاع اقتصادی ایران به تحلیل برابری ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا پرداخته و سه دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ، خاتمی و احمدی نژاد را مورد ارزیابی قرار داده است . نمودارهای زیر حاصل این تحلیل است :


نمودار زیر متوسط وزنی ارزش ریال ایران - دولتی و آزاد - در برابر دلار آمریکا از دوره هاشمی رفسنجانی تا پایان دور اول دولت احمدی نژاد را نشان می دهد. نکته قابل توجه این است که از سال 1380 - 2001 میلادی - نظام تک نرخی ارز در کشور به اجرا درآمد :

نمودار زیر هم تغییرات ارزش ریال در برابر دلار آمریکا از دو سال و نیم پیش تا دو هفه پیش را نشان می دهد :


کد مطلب: 6804

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcj.yemfuqeoxsfzu.html

نکونیوز
  http://neconews.com