مصرف برق از ۵۶ هزارمگاوات فراتر رفت

13 مرداد 1398 ساعت 20:51

مصرف برق کشور دوباره از ۵۶ هزارمگاوات فراتر رفت.


مصرف برق کشور روز دوازدهم مردادماه از مرز ۵۶ هزار مگاوات عبور کرده و به ۵۶ هزار و ۳۳۸ مگاوات رسید و این درحالی است که روند مصرف در هفته گذشته در محدوده ۵۵ هزارمگاوات باقی مانده بود. افزایش تدریجی دمای هوا در برخی نقاط کشور سبب شد میزان مصرف برق براساس تازه‌ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران به ۵۶ هزار و ۳۳۸مگاوات برسد این درحالی است که میزان مصرف در مدت مشابه پارسال (۱۲ مردادماه) ۴۹ هزار و ۵۳۴ مگاوات بوده که بیانگر رشد بیش از ۶ هزار مگاواتی نسبت به سال قبل است. کل مبادلات برق کشور در ۱۲ مردادماه یک هزار و ۶۴۱ مگاوات بوده که سهم صادرات یک هزار و ۳۵۶ مگاوات و سهم واردات ۲۸۵ مگاوات بوده است. میزان مصرف برق توسط صنایع در ۱۲ مردادماه ۳ هزار و ۷۱۳ مگاوات گزارش شده است . میزان ذخیره نیروگاه‌ها نیز یک هزار و ۲۸۳ مگاوات گزارش شده است.


کد مطلب: 109119

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdciz3az3t1auz2.cbct.html

نکونیوز
  http://neconews.com