مهمترین اولویت صنعت پتروشیمی

26 شهريور 1393 ساعت 18:21


بدست آوردن ۲۰% از سهام ممتازه و ارائه تضامين لازم به بانكها براي اخذ فاينانس و اعمال حاكميت خود در ساخت و راه اندازي پروژه ها تا مرحله بهره برداري، مهمترین اولویت صنعت پتروشیمی است.
اين كار ميتواند با استفاده از تجارب متخصصين با سابقه صنايع پتروشيمي صورت گيرد. تجديد نظر در واگذاري پتروشيمي ها و باز گرداندن حداقل ۲۰% آن به شركت ملي صنايع پتروشيمي، حفظ حداقل ۲۰% از سهام پتروشيمي هاي در حال واگذاري براي صنايع پتروشيمي و واريز حداقل در صدي از فروش محصولات پتروشيمي شركتها براي امر پژوهش و توسعه صنايع پتروشيمي نیز پیشنهاد می شود.


کد مطلب: 35597

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdciywap.t1aw32bcct.html

نکونیوز
  http://neconews.com