ما جایگاهداران و جریمه های گزاف

26 اسفند 1391 ساعت 12:08

با سلام از آنجاییکه قبلأ نیز در این مجموعه مواردی را به عرض رسانده ام ضروری دانستم تا در راستای زحمات بسیار فراوانی که سرمایه گذاران بخت برگشته در بخش عرضه فرآورده های سوختی بعنوان صاحبان مجاری عرضه ؛ تقبل نموده ....


با سلام از آنجاییکه قبلأ نیز در این مجموعه مواردی را به عرض رسانده ام ضروری دانستم تا در راستای زحمات بسیار فراوانی که سرمایه گذاران بخت برگشته در بخش عرضه فرآورده های سوختی بعنوان صاحبان مجاری عرضه ؛ تقبل نموده و همواره متاسفانه بعنوان افراد طفیلی به آنها نگریسته شده [مطالبی را بگویم ] امید دارم که واقعیات فراوانی که در قالب برخوردهای اداری با این افراد زحمتکش میشود تغییرات بیشتری، البته با نگرش مثبت، صورت پذیرد. در خصوص اجاره همین کارتهای سامانه هوشمند مدتهاست که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به استناد آنکه این صاحبان مجاری و سرمایه گذارانی که با صرف هزینه های قراوان مشکلات شرکت ملی پخش را یکطرفه حل نموده اند ؛ طبق یک قرارداد یکطرفه و کذایی که خود جای بحث فراوان دارد ؛ این عزیزان زحمتکش را تحت فشار ناعادلانه ای قرار میدهند که بدلیل همین اجاره قرار دادن کارت به پرسنلی که خطا کار میباشند و به بهانه برخورد با این موضوع فراگیر اقدام به جریمه های ناعادلانه و غیر قانونی مینمایند ؛ این استدلال همواره اشاره شده در شرایطی که صاحب اصلی کارت که کارت خود را به هر دلیلی به اجاره میگذارد ( که خود نیاز به بررسی و آسیب شناسی جامعی دارد ) و در شرایطی که پرسنل مشغول به فعالیت در مجاری عرضه با تبانی صاحبان کارت و اغفال ایشان مبادرت به فروش کارت سهمیه به نرخ آزاد مینمایند و در شرایطی که صاحبان مجاری هیچگونه نقشی در آن نداشته و روحشان نیز خبر ندارد ؛ بعد از انجام این روند صاحبان مجاری را با جریمه های گزاف ؛ ناعادلانه ؛ و بی حد و حصر قرار میدهند فقط و فقط به این بهانه که صاحبان مجاری طرف اصلی قرارداد با شرکت هستند مورد ظلم قرار میگیرند و بسیار جالب آنکه فاعل و مفعول و همه به غیر از صاحب مجاری که اصلأ هیچ ارتباطی با این امر نداشته اند براحتی و بدون هیچگونه توبیخی به زندگی و روش خود ادامه میدهند !!!! هیچگونه نظارت عقلانی را نخواسته اند دنبال نمایند و در همین رابطه برخوردهای سلیقه ای در قالب کمیته های تخلفات وجهه ای نیز بخود گرفته و با بزرگترین اهرم خود یعنی برداشت مستقیم و خود رای از کارمزد جایگاهداران براحتی به اعمال غیر فانونی خود ادامه میدهند !!! هیچگاه پاسخ منطقی به این سئوال داده نشد که چرا در شرایطی که عامل اصلی قرار گرفتن سهمیه حال چه صاحب اصلی کارت یا سارق کارت باشد حی و حاظر پرسنل گمراه و وسوسه شده و خطاکار نیز حضور داشته و خریدار نیز مشخص چرا و به چه دلیل باید صاحب مجاری عرضه که بعنوان یک انسان حق دارد بعد از ساعات اداری و نیمه شب در خانه اش بسر برد و روحش از این مراوده خبردار نیست مورد توقیف قرار گیرد !!! شما فکر میکنید عادلانه است ؟ حالا بعد از گذشتن اینهمه مصیبت و ثبت بسیار زیاد این جرایم ناحق بر گردن این سرمایه گذاران و بی آبرو نمودن وجهه اجتماعی ایشان و نزول شأن کاری آنها تازه به این نتیجه رسیده اند که کارت فاعل اصلی را باطل خواهند کرد ؟ واقعأ چه کسی مسئول این همه ظلم و حق کشی است ؟ با یک بررسی بسیار ساده میتوان این آمار را از مناطق سراسر کشور تهیه نمود و به بحث نشست البته در این میان تعداد معدودی از مجاری عرضه که نمیشود به آنان شحصیت وزین این مجموعه را اطلاق نمود با سوء استفاده نمودن بطور مستقیم در این امر نقش پیدا کرده و عملأ اسباب بهانه شرکت را و تسریع بخشیدن این امر غیر واقع را برای تمامی همکاران فراهم میآورند اما آیا در یک جامعه بعلت دزدی یک عده دزد همه افراد جامعه را به همان چوب خواهند زد ؟ در کدام دین و آیین چنین قانونی وضع شده که در اسلام عزیزمان اینگونه برخورد مینمایند و وجه اش را زیر سئوال میبرند ؟ بسیار خوشحال خواهم شد تا مسئولین اصلی شرکت پخش بطور علنی و با مدارک و بنده نیز با استدلالهای خود بتوانیم در یک فضای عادلانه به گفتگو بنشینیم آنوقت نتایج آنرا بدور از هرگونه خودخواهی شاهد باشیم و بپذیریم که اشتباه از کجاست آنگاه خواهیم توانست به زحماتی که در هردو مجموعه صورت میگیرد امیدوار بود و میتوانیم بستر آینده را زیباتر و بدون دغدغه دنبال نماییم . البته اگر که بخواهیم ... . یا حق


کد مطلب: 12772

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdciryaz.t1ary2bcct.html

نکونیوز
  http://neconews.com