انتصاب معاون وزیر کار

20 آبان 1392 ساعت 16:39

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با صدور حکمی ˈ سید حسن هفده تن ˈ را به سمت معاون روابط کار این وزارتخانه منصوب کرد .


به گزارش ایرنا در حکم انتصابی ˈ علی ربیعیˈ آمده است نظربه تعهد ، تخصص و تجربیات ارزشمند، جنابعالی در این مسئولیت منصوب می شوید .

در ادامه آمده است: باعنایت به جایگاه تاثیرگذارحوزه روابط کار در برقراری و گسترش فراگیرعدالت در جامعه کارگری و کارفرمایی انتظار می رود با در نظرداشتن قوانین و همچنین در راستای تحقق اهداف مندرج در برنامه های ارایه شده به مجلس در استفاده از تمامی ظرفیت های موجود، جدیت و تلاش خود را به کار بندید.

وزیر تعاون می افزاید: ضروری است سیاست های دولت تدبیر و امید را نیز مد نظرقرار داده و هماهنگ با آن ها اقدام نمایید .


کد مطلب: 24922

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcir3ar.t1a5r2bcct.html

نکونیوز
  http://neconews.com