کاهش وابستگی به درآمد نفتی

8 شهريور 1396 ساعت 13:46

بر اساس گزارش «بودجه عمومی» دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، شاخص وابستگی بودجه به درآمد نفت یا سهم درآمد نفتی از کل مخارج دولت از حدود 41 درصد در سال 1392 به حدود 26 درصد در سال 1395 کاهش یافت.


بر اساس گزارش «بودجه عمومی» دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، شاخص وابستگی بودجه به درآمد نفت یا سهم درآمد نفتی از کل مخارج دولت از حدود 41 درصد در سال 1392 به حدود 26 درصد در سال 1395 کاهش یافت. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بر اساس این گزارش که به مناسبت هفته دولت در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت، شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز در دوره مذکور بهبود یافته و از 5.4 به 6.5 درصد افزایش یافته است و بیانگر این است که درآمدهای مالیاتی به تدریج جایگزین درآمدهای نفتی می شوند. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای (هزینه های جاری) که پوشش اعتبارات هزینه‌ای از طریق مالیات را نشان می‌دهد، از حدود 41 درصد در سال 1392 به حدود 49 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. در حالی که سهم اعتبارات هزینه ای از کل مخارج دولت از 81 درصد به 73 درصد کاهش یافته است، سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت در دوره مذکور تغییر نکرده و در سطح 15 درصد ثابت مانده است. مطابق گزارش یاد شده، در سال 1395 در راستای کاهش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ هشتاد و پنج هزار میلیارد ریال به پیمانکاران، 25 هزار میلیارد ریال به شهرداری‌ها، 10 هزار میلیارد ریال به مسکن مهر، 10 هزار میلیارد ریال به بنیاد مسکن و بنیاد شهید، چهار هزار میلیارد ریال به آموزش عالی، د2 هزار میلیارد ریال پاداش بازنشستگان فرهنگی، 20 هزار میلیارد ریال به آموزش و پرورش و 40 هزار و 500 میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شد. به گزارش ایرنا، مجموع درآمدهای مصوب دولت در سال 1395 یک میلیون و573هزار و 799 مییارد ریال بود که یک میلیون و 459 هزار و 183 میلیارد ریال آن محقق شد.


کد مطلب: 91701

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdchzqnw.23nzvdftt2.html

نکونیوز
  http://neconews.com