اینفوگرافی

انرژی تجدیدپذیر و ایجاد شغل

3 تير 1396 ساعت 16:51


اینفوگرافی زیر اشتغال‌زایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را نشان می‌دهد. چین بیشترین مشاغل را در صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد کرده است.


کد مطلب: 87678

آدرس مطلب: http://neconews.com/vglfcvdc.w6deew,ii0gaw.p.html

نکونیوز
  http://neconews.com