مشکل اقتصاد ایران قرار گرفتن مدیران غیرمتخصص در سمتهای کلیدی است

9 شهريور 1393 ساعت 17:45


یکی از مشکلات افتصاد ایران قرار نگرفتن مدیران حرفه ای و متخصص در سمتهای مدیریتی بخصوص سمتهای کلیدی مدیریتی است که همین موضوع باعث ایجاد مشکلات فراوان برای سازمان ها و نتیجتا کشور شده است.وقتی انتصابات براساس شایستگی نباشد و اصل مهم برنامه ریزی نیروی انسانی که میکوید فرد مناسب روی سمت مناسب که ترجمه ارادتمند از
Right man on right position مورد توجه قرار نمیگیرد و انتصابات براساس روابط بخصوص روابط سیاسی باشد نتیجه اش همین هست که مرتب شاهد نتایج عملکردهایی هستیم که در کشور می بینیم. در اقتصاد آن هم بخصوص در حوزه های نفت و صنعت خیلی باید دقت کرد و دید کدام افراد بهترین هستند. ضمنا سازمان ها و ارگان های نظارتی بخصوص نمایندگان محترم مجلس باید خیلی خوب و قوی بر امور نظارت داشته باشند که لطمه ها به کشور و ملت عزیز پیش نیاید.
مجددا یاداوری میکنم یکی از مشکلات اقتصاد کشور ضعف مدیریتی و قرار نگرفتن مدیران قوی متخصص و حرفه ای در سمت ها هستند.کار را باید به کاردان داد.
صدراله البرزی
مدرس،مشاور،پژوهشگر،نویسنده و مترجم
فارغ التحصیل از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه واشینگتن-امریکا


کد مطلب: 34619

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdccoeq1.2bq0s8laa2.html

نکونیوز
  http://neconews.com