اینفوگرافی

ارزشمندترین منبع: نفت یا دیتا؟!

29 مهر 1396 ساعت 11:33


روند تغییرات در جایگاه ارزشمندترین شرکت‌های بورسی دنیا؛ نفت یا دیتا، کدام ارزشمندترین منبع دنیاست؟


کد مطلب: 94305

آدرس مطلب: http://neconews.com/vglameno.49nyw4hkku514.,.html

نکونیوز
  http://neconews.com