روز جهانی حمایت از کارگران خانگی

27 خرداد 1396 ساعت 13:32

شانزدهم ژوئن به عنوان روز جهانی حمایت از کارگران خانگی نامگذاری شده‌است.


شانزدهم ژوئن به عنوان روز جهانی حمایت از کارگران خانگی نامگذاری شده‌است. به گزارش خبرنگار ایلنا، شانزدهم ژوئن برابر با بیست و ششم خرداد، روز جهانی حمایت از کارگران شاغل در مشاغل خانگی است. براساس آمارهای اعلام شده، به‌طور تقریبی بیش از ۶۷ میلیون کارگر خدمات خانگی در سراسر جهان مشغول به کار هستند که ۸۳ درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. در حال حاضر، بیش از ۱۱ میلیون از کارگران خدمات خانگی مهاجر هستند. کار در خانه و محیط‌های خصوصی کارگران خدمات خانگی را در معرض آزار و اذیت‌های جسمی و جنسی قرار می‌دهد. در خیای از کشورها غیررسمی‌زدایی از بازار کار در اولویت برنامه‌های دولت‌ها قرار ندارد و کارگران خانگی حتی تحت پوشش قانون کار و خدمات تامین اجتماعی نیستند.


کد مطلب: 87178

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcaa6na.49n0015kk4.html

نکونیوز
  http://neconews.com