نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد 23 ارديبهشت 1396 ساعت 12:47 http://neconews.com/vdciz3av.t1a5y2bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : شرط تامین گاز زمستانه -------------------------------------------------- مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی گفت:با توجه به نقش این شرکت در تولید گاز کشور باید تعمیرات اساسی در فصول گرم سال برنامه ریزی شود تادر فصول سرد،همچون سال های قبل بتوانیم به تولید تکلیفی برسیم. متن : مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی گفت:با توجه به نقش این شرکت در تولید گاز کشور باید تعمیرات اساسی در فصول گرم سال برنامه ریزی شود تادر فصول سرد،همچون سال های قبل بتوانیم به تولید تکلیفی برسیم. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ حاتمی، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی بر برنامه ریزی و انجام تعمیرات اساسی در فصول گرم سال تاکید کرد و گفت : شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با تولید حدود ۳۳ درصد از کل گاز مصرفی کشور که معادل ۸۰ درصد گاز تولیدی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است، نقش بسزایی در تولید گاز در کشور برعهده دارد ؛ بنابراین با توجه به نقش این شرکت در تولید گاز کشور باید تعمیرات اساسی در فصول گرم سال برنامه ریزی شود تا در فصول سرد، همچون سال های قبل بتوانیم به تولید تکلیفی خود عمل کنیم. او همچنین خواستار ارتباط دو سویه و مستحکم بین شرکت های بهره بردار تابعه و ستاد شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شد و اشاره کرد: هرچه ارتباط بین شرکت ها قوی تر باشد ؛ رسیدن به تولید پایدار آسان تر و در دسترس تر است. مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: با توجه به جایگاه ویژه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در حوزه صنعت نفت ایران ، باید تمام تلاش خودمان را جهت حفظ این جایگاه و ارتقای آن انجام دهیم که این کار با توجه به پتانسیل موجود در نیروی های جوان شرکت دور از دسترس و انتظار نیست.