نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد 2 خرداد 1396 ساعت 22:16 http://neconews.com/vdch6qn6.23nmvdftt2.html -------------------------------------------------- عنوان : روحانی، مردم و چهار سال دوم امین نجابت -------------------------------------------------- و انتخابات با تمام زیبائیها و زشتیها و اضطراب فراوانش به پایان رسید و دوباره دوشنبه این هفته مانند تمام دوشنبه های چند سال گذشته خواهد بود یعنی ما و دولت دکتر حسن روحانی. متن : و انتخابات با تمام زیبائیها و زشتیها و اضطراب فراوانش به پایان رسید و دوباره دوشنبه این هفته مانند تمام دوشنبه های چند سال گذشته خواهد بود یعنی ما و دولت دکتر حسن روحانی. طبعأ هر کدام از ما با نگاه سلبی یا ایجابی خودمان در انتخابات شرکت کردیم. نگاه سلبی یعنی رای به دکتر روحانی به دلیل ترس از پیروزی رقیب که با جرات می توان گفت که این نگاه در این بین عامل قویتری در شکل گیری این پیروزی بوده است و حال پیروز صحنه انتخابات هستیم. اما دیگر نگاه سلبی پاسخگوی ادامه راه نخواهد بود. جامعه عقل گرا به احساسات خود فایق می آید و طی چند روز آینده واقعیات جامعه دوباره سر بر خواهند آورد. از بیکاری و رکود و حجم بالای نقدینگی، تا رانت و فساد و فقر اقتصادی. از آزادی بیان و مساله حصر و قانون گرایی و فرهنگ جمع گرایی به جای فرد گرایی تا تبدیل جامعه صرفا طلبکار به جامعه مشارکت جو و مسئول و هزاران مشکل دیگر که واقعیات جامعه را شکل می دهند. در یک نگاه رابطه دولت-ملت می تواند یکسویه تعریف شود یعنی ملت مطالبه گر و دولت صرفا بدهکار. در این نگاه ملت با عنوان این موضوع که ما سهم خود را ادا کردیم و حالا نوبت دولت است خود را صرفا به عنوان سرنشین قطار توسعه می بیند و در بهترین حالت مسوولیت چندانی غیر از مطالبه گری پویا برای خود تعریف نمی کند و بروز هر مشکلی در این مسیر باعث سرخوردگی و بیان اینکه بهتر بود رای نمی دادم خواهد شد. شاید در یک جامعه توسعه یافته دارای بلوغ فکری، رای دادن حداقل وظیفه یک شهروند مسوول بشمار می آید و اصل حرکتِ مردم سالارانه از خلق مسئولیت توسط تک تک آحاد جامعه شکل می گیرد. خلق مسئولیت در عمل بار معنایی فراتر از قبول مسئولیت دارد و نگاه آن مشارکت جویانه ی حداکثری است؛ یعنی خالق مسئولیت به دنبال حتی یک نقطه ناقص و دارای اشکال است که بتواند در مسیر حلِ آن گام بگذارد و قبول مسئولیت کند. نگاه میلیون ها چشم و ذهن آگاه جهت رصدِ محیطِ کسب و کار و زندگی خود قطعا تاثیر گذارتر از نظام دولتی است که افرادی با دریافت پول اقدام به بررسی و رصد و کشف گردنه های خطرزا و مشکل آفرین در بستر محیط می کنند؛ و در این میان وظیفه دولت منتخب مردم، ایجاد امنیت چه در بُعد نرم و چه در بُعد سخت آن برای شکوفایی این رفتار است؛ و فقط به عنوان ابزار تسطیح و تحکیم کننده این بستر و نه رقیب شهروندان. در نگاه دیگر ملت تازه متوجه می شود که با حضور همیشگی خود در صحنه تصمیمات و کنشگری آگاهانه می تواند بهبود ایجاد کند؛ آنهم از نوع مستمر آن و مسوولانه از دولت می خواهد اجازه نقش آفرینی فعال همراه با اختیار در اکثر حوزه ها را بیابد و با هم افزایی تمام توان خود، به موتور محرکه اصلی توسعه در همه ابعاد تبدیل شود و دولت نیز فقط به عنوان تسهیل کننده به روغن کاری این موتور اهتمام ورزد. در همین راستا ذکر چند نکته بسیار مهم به نظر می رسد : 1- استفاده دولت منتخب وشخص آقای دکتر روحانی از پتانسیل نشاط بوجود آمده در جامعه برای پیشبرد اهداف در راستای حل معضلات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی با مطالبه گری از ملت برای مشارکت فعال و غیر شعاری 2- تبیین نقش مردم و مسئولیت آنها در قالب مطالبه گری همراه با مشارکت جویی فعالانه و مسوولیت پذیر 3- برنامه ریزی برای جلوگیری از بروز خمودی و حوصله سر رفتگی جامعه در مسیر رشد با عنایت به زمان بر بودن تغییرات عمیق و حقیقی در همه حوزه هایی حکومتی که از طریق ارتباط نزدیکتر با آحاد مردم و ایجاد انگیزش با تقسیم این دوره 4 ساله به دوره های کوتاه برای نیل به اهداف کوچکتر یا به قولی تبیین اهداف کوتاه مدت برای نیل به هدف بلند مدت و مشارکت مردم به عنوان عامل اصلی انجام آن نه صرفا به عنوان یک مطالبه گر خارج از گود. 4- ایجاد موسسات مردم نهاد با حمایتهای دولتی برای ایجاد تغییرات فرهنگی در جامعه با دسترسی حداکثری به اطلاعات شفاف و هدفمند 5- ایجاد کمپین آگاهی تا 1400 به صورت سیستماتیک با نگاه جانشین محوری برای جلوگیری از سقوط دوباره ماشین توسعه فرهنگی و اقتصادی به دره و عقبگرد موارد متعدد دیگری که قابل طرح هستند نامگذاری دوره های مختلف این 4 سال با تقسیم آن به اهداف فوق الذکر به عنوان مثال مبارزه با فقر مطلق با حضور همه مردم با مراجعه هدفمند مدیریت شده خود مردم و کمک دولت در ریشه کن کردن فقر مطلق یا دوره 3 ماهه "نه به رشوه"، یا دوره 6 ماهه صرفه جویی در مصرف آب یا دوره 4 ماهه یکساعت کار مفید بیشتر و هزاران مورد دیگر که با آسیب شناسی سریع دولت و انتخاب اولویتها می تواند شور اجتماعی را به حرکت عمیق اجتماعی تبدیل کند.