نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد 16 ارديبهشت 1391 ساعت 14:53 http://neconews.com/vdch.vnxt23nxvftd2.html -------------------------------------------------- عنوان : چهره های ماندگار / دکتر پرویز مینا -------------------------------------------------- سکونیوز : در تاریخ هر صنعتی افرادی هستند که در ظاهر اسمی از آنها نیست اما بانی امر بزرگی در آن حوزه شده اند . این امر یا از طریق نفوذ اندیشه بوده است یا سبک نوین کاری بنیان نهاده یا آنکه تحولی را به وجود آورده اند. متن : در صنعت نفت ایران هم از این گونه افراد بوده اند . "پرویز مینا" یکی از این افراد است . شاید برای افراد جدید این صنعت نام پرویز مینا ناآشنا باشد اما افرادی که در بطن این صنعت هستند می دانند که او تکنوکراتی بود که برای حفظ این منبع خدادادی راههای گوناگونی را طی کرد و در آخر سر بنای قراردادی را در این صنعت گذاشت که در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ رژیم سابق از آن به عنوان " ملی شدن واقعی صنعت نفت " نام برده شدو پس از انقلاب و در زمان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های اروپایی نام " قرار داد بیع متقابل " را داشت . خود او در خصوص این نوع قرارداد می گوید : فکر اين که قرارداد کنسرسيوم قابل دوام نيست به چند دليل شروع شد: در قرارداد کنسرسيوم دو شرکت تاسيس شده بود، يک شرکت اکتشاف و توليد نفت ايران و يک شرکت تصفيه نفت ايران. شرکت تصفيه نفت ايران مسوول اداره پالايشگاه آبادان بود و تمام تشکيلات آبادان را اداره مي کرد و شرکت اکتشاف و توليد نفت ايران کليه عمليات و اداره تمام مناطق نفت خيز را به عهده داشت. اين دو شرکت هلندي بودند و در هلند هم به ثبت رسيده بودند. تنها دخالت و حضور شرکت ملي نفت در فعاليت آنها دو مديري بود که به نمايندگي از طرف شرکت ملي نفت ايران در هرکدام از اين شرکت ها وجود داشت. در شرکت اکتشاف و توليد به ترتيب آقايان نفيسي و مهندس مستوفي و مهندس فرخان و بالاخره خود من نمايندگي داشتيم. در شرکت تصفيه دکتر رضا فلاح و مهندس شيوا و مهندس منوچهر فرمانفرماييان شرکت داشتند. بنابراين فقط دو مدير در اين شرکت ها داشتيم که در جلسات هيات مديره شرکت مي نمودند، ولي تصميمات اساسي تمام در لندن گرفته مي شد. سازماني در لندن بود به اسم ايرانين اويل پارتيسيپنتز(Iranian Oil Participants) که هرکدام از شرکت هاي عضو کنسرسيوم نماينده اي در آن داشتند و آنچه که مربوط به برنامه ريزي، سرمايه گذاري، توسعه، طرح هاي مهم و بالاخره تصميمات عمده مربوط به فعاليت در حوزه قرارداد کنسرسيوم بود، در لندن رسيدگي و بدون حضور مديران منتخب شرکت ملي نفت اخذ تصميم مي شد. بنا بر گفته پرویز مینا ، از اواسط دهه ۱۹۶۰ چند اختلاف نظر اساسي بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي عضو کنسرسيوم در ارتباط با عمليات در حوزه قرارداد آغاز شد که در اوايل دهه ۱۹۷۰ رسما از طرف ايران به شرکت هاي عضو کنسرسيوم اولتيماتوم داده شد که چنانچه حاضر به تجديد نظر اساسي در شرايط قرارداد سال ۱۹۵۴ و عقد قرارداد جديدي نشويد به قرارداد کنسرسيوم در آخر دوره بيست و پنج سال اوليه، يعني سال ۱۹۷۹، خاتمه داده خواهد شد و تمديد دوره هاي بعدي به مرحله اجرا گذارده نخواهد شد. بنا بر گفته دکتر مینا ، در تعقيب اين اخطار، نمايندگان شرکت هاي عضو کنسرسيوم که از نظرات شرکت ملي نفت ايران نسبت به شرايط و اصولي که مي بايستي مورد تجديد نظر قرار گيرند آگاهي کامل داشتند، در زمستان سال ۱۹۷۲ موافقتنامه اي که حاوي اصول و شرايط مورد نظر ايران بود و به نام سند سن موريتس معروف شد، تقديم نمودند. مذاکرات بين شرکت ملي نفت ايران و نمايندگان شرکت هاي عضو کنسرسيوم براي تهيه و تدوين و عقد قرارداد جديدي از اوائل سال ۱۹۷۳ آغاز گرديد. درآن موقع رياست هيات نمايندگي شرکت ملي نفت ايران در مذاکرات با کنسرسيوم به مینا واگذار گرديد. آقاي دکتر فلاح نيز در اين مذاکرات به صورت ناظر شرکت مي کردند. اين مذاکرات چند ماه به طول انجاميد و قرارداد جديد، تحت عنوان قرارداد فروش و خريد، در۳۱ ژوييه ۱۹۷۳ به امضاء رسيد و پس از تصويب مجلسين در تاريخ ۳۱ ژوييه ۱۹۷۳، مطابق با ۹ مرداد ماه ۱۳۵۲ به صورت قانون درآمد. اين قرارداد که تاريخ اجراي آن ۲۱ مارس ۱۹۷۳ و مدت آن بيست سال تعيين شده بود داراي شرايط و اصول مهم مشروحه زير بود: ۱ - شرکت ملي نفت ايران، علاوه بر مالکيت مطلق تاسيسات و ذخائر نفتي، اداره و کنترل کامل عمليات صنعت نفت در حوزه قرارداد، اعم از اکتشاف، توسعه، سرمايه گذاري، توليد، پالايش و حمل و نقل نفت خام و گاز و فرآورده هاي نفتي را کلا به عهده گرفت و شرکت هاي عضو کنسرسيوم فقط به صورت خريداران نفت و مشتريان ممتاز شرکت ملي نفت درآمدند. ۲ - شرکت سهامي اکتشاف و توليد نفت ايران و شرکت سهامي تصفيه نفت ايران هر دو منحل شدند و به جاي آنها يک شرکت غيرانتفاعي به نام شرکت خدمات نفت توسط شرکت هاي عضو کنسرسيوم در ايران تاسيس شد. اين شرکت موظف بود در طي پنج سال اول قرارداد سرويس هاي فني و خدمات مورد نياز شرکت ملي نفت ايران را درمناطق نفت خيز در اختيار شرکت ملي نفت بگذارد و کليه برنامه هاي عملياتي و بودجه اين شرکت خدمات با تصويب و تاييد شرکت ملي نفت قابل اجرا مي بود. ۳ - شرکت ملي نفت از کل نفت خام توليدي درحوزه قرارداد پس از برداشت نفت خام لازم براي مصارف داخلي و نفت خام مورد نياز براي صادرات مستقل خود که مقدار آن از دويست هزار بشکه در روز درسال ۱۹۷۳ آغاز مي شد و به تدريج به يک و نيم ميليون بشکه در روز در سال ۱۹۸۱ افزايش مي يافت، مابقي توليد را براي صادرات در اختيار شرکت هاي عضو کنسرسيوم مي گذارد. (در عمل برداشت و صادرات شرکت ملي نفت قبل ازسال ۱۹۷۸ از ميزان يک و نيم ميليون بشکه در روز تجاوز نمود.) ۴ - کليه سرمايه گذاري هاي لازم در حوزه قرارداد به عهده شرکت ملي نفت که مالک و اداره کننده تاسيسات و عمليات بود قرار داشت، ولي شرکت هاي عضو کنسرسيوم تقبل کردند که طي پنج سال اول قرارداد که برنامه هاي وسيع توسعه عمليات اکتشاف و توليد انجام مي گرفت، چهل درصد سرمايه هاي لازم را تامين نمايند. ۵ - در مقابل اين تعهد سرمايه گذاري و خدمات فني که از طريق شرکت خدمات نفت در اختيار شرکت ملي نفت گذارده مي شد قيمت نفت خامي که براي صادرات به شرکت هاي عضو کنسرسيوم فروخته مي شد بر مبناي بهاي اعلان شده (که درآن موقع توسط اوپک تعيين مي شد) با منظور نمودن تخفيفي معادل بيست و دو سنت هر بشکه محاسبه مي گرديد. پرویز مینا در پایان در باره این قرارداد که در زمان خود بسیار جدید بود چنین می گوید : در قانون نفت جديد سال ۱۹۷۳ تنها يک راه و آن هم بر مبناي قراردادهايي از نوع خدمات، يعني (risk service contract) در نظر گرفته شد. بدين معني که شرکت نفت خارجي به عنوان پيمانکار شرکت ملي نفت مسووليت و ريسک اکتشاف را به عهده مي گرفت. يعني در دوران اکتشاف سرمايه را او مي گذاشت و به عنوان پيمانکار شرکت ملي نفت کار را انجام مي داد، ولي با ريسک و سرمايه خودش. اگر به نفت مي رسيد، توسعه منابع نفتي را با سرمايه شرکت ملي نفت و با اشتراک شرکت ملي نفت به انجام مي رساند. روزي که توليد شروع مي شد، ديگر آن شرکت، يعني پيمانکار، مسووليتي نداشت و ميدان تحويل شرکت ملي نفت مي گرديد، و شرکت ملي نفت ميدان را اداره مي کرد، نفت را توليد مي نمود و براي يک دوران مشخصي، که معمولا پانزده سال بود، تعهد مي کرد که به پيمانکار مقداري نفت با يک تخفيفي بفروشد که آن شرکت سرمايه اي را که به کار برده براي اين کار به اضافه يک بازگشت يا سود سرمايه معقولي روي سرمايه اش به دست بياورد. در واقع مثل اين بود که اين شرکت به عنوان يک کنتراکتور براي ما کار مي کرد. حق الزحمه اي که به آن شرکت مي پرداختيم، به صورت نفت خام بود، که با يک تخفيف مي فروختيم. ميزان تخفيف چنان تعيين مي شد که پيمانکار بتواند سرمايه اش را در عرض ۵ سال مستهلک بکند و يک نفع معقولي هم روي اين سرمايه براي ريسکي که گرفته و خدماتي که انجام داده ببرد. با چنین ابداعاتی می توان پرویز مینا را از چهره های ماندگار صنعت نفت دانست. پرويز مينا در فروردين ماه ۱۳۰۶ هجري شمسي در تهران متولّد شد. پس از پايان دوره متوسطه درکنکور آموزشگاه فني نفت آبادان شرکت کرد و درسال ۱۳۲۶ موفق به اخذ ديپلم با درجه عالي شد. به همين سبب، شرکت نفت او را براي ادامه تحصيل به انگلستان فرستاد. مينا درسال ۱۳۳۰ از دانشگاه بيرمنگام ليسانس مهندسي شيمي گرفت. سپس، پس از يک دوره کوتاه در ايران، براي تحصيلات عالي به بيرمنگام مراجعت کرد و در سال ۱۳۳۶ موفق به اخذ درجه دکترا در رشته مهندسي شيمي شد. پس از بازگشت به ايران، مينا در شرکت ملي نفت ايران، در بخش اکتشاف و توليد به کار مشغول شد. درسال ۱۹۶۰ هنگامي که سازمان اوپک تاسيس شد، به عنوان رئيس بخش توليد در دبيرخانه اوپک، مسئول جمع آوري و توزيع اطلاعات و آمار در زمينه فعاليت هاي اکتشاف و توسعه و توليد در کشورهاي عضو اوپک گرديد. يک سال بعد، در ۱۳۴۰، به ايران بازگشت و به عنوان مسئول بخش مهندسي و توليد نفت برگزيده شد. از ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷ به عنوان رئيس قسمت شرکت هاي وابسته شرکت ملي نفت ايران، مسئوليت فعاليت هاي مربوط به مذاکره، تهيه و اجراي قرارداد با شرکت هاي خارجي را در زمينه اکتشاف، توسعه و توليد نفت در ايران به عهده داشت. مينا درسال ۱۳۴۷ به معاونت امور بين المللي و عضويت علي البدل هيئت مديره و سپس درسال ۱۳۵۳ به مديريت امور بين المللي و عضويت هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران منصوب شد. در همان حال او از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ رئيس هيئت مديره شرکت سيریپ (SIRIP)، از ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ عضو هيئت مديره شرکت ملي نفتکش ايران، و از ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ رئيس هيئت مديره شرکت نفت ايران در انگليس Iranian Oil Company (UK) Ltd بود.