نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد 3 آذر 1391 ساعت 9:00 http://neconews.com/vdcf.0deiw6dtxgiaw.html -------------------------------------------------- روزنوشت پیتردراکر عنوان : پندی از پدر مدیریت نوین -------------------------------------------------- لازمه کار فکری دو چیز است:آزادی عمل و جوابگو بودن. متن : لازم است از دانشگران بخواهیم وظیفه خود و نتیجه آن را مشخص کنند زیرا باید آزادی عمل داشته باشند. از آن جا که میزان دانسته های افراد یکسان نیست،حتی در یک حوزه ،بنابراین هر کس که با فکر و دانایی خود کار می کند، دانسته هایی خاص دارد. کسی که دانسته های خاص و تخصصی دارد باید از حوزه عمل خود بیش از هر کس دیگر در سازمان آگاه باشد.در واقع آن ها باید بیش از هر کس دیگر درباره حد و حوزه کار خود بدانند.معنای این حرف آن است که پس از آن که هریک از دانشگران وظیفه خود را معین کرد و پس از آن که ساختار کلی به طریق مناسب تغییر یافت آنگاه باید ازآن ها انتظار داشت سررشته کار را خودشان به دست گیرند و مسئولیت آن را نیز بپذیرند.باید از آن ها بخواهیم برای خود برنامه های خاص کاری تهیه و به مدیریت تسلیم کنند،به طوری که آن برنامه ها به پرسش های زیر پاسخ دهد:باید بر چه کاری تمرکز کنم؟چه نتیجه ای از آن کار متصور است تا جوابگوی آن باشم؟با کدام ضرب الاجل؟دانشگران هم آزادی عمل می خواهند و هم باید جوابگو باشند. رهنمود:برای خود به طور مستقل برنامه کار تهیه کنید.برنامه ای که نشان دهد تمرکز اصلی شما بر چه موضوعی است و چه دستاوردی خواهید داشت و ظرف زمانی آن برنامه چیست.آن را به رییس خود تسلیم کنید.