نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد 18 مهر 1393 ساعت 22:42 http://neconews.com/vdcaw0ne.49nim15kk4.html -------------------------------------------------- 70 مجتمع نیمه کاره و فراموشی صنایع تکمیلی عنوان : آیا تفکر اشتباه درباره پتروشیمی اصلاح میشود؟ -------------------------------------------------- تبلیغات فراوان دولت قبل برای اشتغال زایی از طریق احداث مجتمع های پتروشیمی، نه تنها اثری در اشتغالزایی نداشت، بلکه ۷۰ پروژه نیمه تمام روی دست دولت کنونی گذاشته است. متن : تبلیغات فراوان دولت قبل برای اشتغال زایی از طریق احداث مجتمع های پتروشیمی، نه تنها اثری در اشتغالزایی نداشت، بلکه ۷۰ پروژه نیمه تمام روی دست دولت کنونی گذاشته است. به گزارش نکونیوز، یکی از مهمترین مصوبات سفرهای استانی دولت قبل، احداث مجتمع های پتروشیمی در استانهای مختلف بود که بدون توجه به تامین خوراک و مسایل جانبی، صرفا به عنوان پروژه هایی عظیم که می توان تبلیغات فراوانی در مورد آن انجام داد کلنگ زده می شد تا مشکل اشتغال استانهای محروم را حل کند. اما دولتمردان و نمایندگان مجلس که پیگیر احداث مجتمع های پتروشیمی در برخی استانها بودند هیچگاه به هزینه های فراوان احداث این مجتمع ها فکر نکردند و در شرایطی که تامین مالی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی، با موانع مالی فراوانی مواجه بود، احداث این مجتمع ها را یکی پس از دیگری آغاز کردند اما امروز تنها ۱۵ پروژه از میان بیش از ۷۰ پروژه یادشده، پیشرفتی بیش از ۶۰ درصد دارد. اشتغال زایی از طریق احداث مجتمع های پتروشیمی در شرایطی تبلیغ می شد که همگان می دانند ایجاد شغل از طریق مجتمع های پتروشیمی، بار مالی بسیار زیادی دارد و تنها در صورتی این اشتغال زایی می تواند دارای صرفه اقتصادی باشد، که صنعت پتروشیمی با زنجیره کامل تولید در صنایع پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی در نظر گرفته شود. اما در دولت قبل این موضوع به فراموشی سپرده شد. حال، دولت کنونی نه تنها با دهها پروژه نیمه تمام پتروشیمی مواجه است که تامین مالی آن در هاله ای از ابهام قرار دارد، بلکه باید طرز تلقی اشتباهی را که در مورد اشتغالزایی با احداث یک مجتمع پتروشیمی در هر منطقه ایجاد شده رفع کند و توسعه صنایع تکمیلی را به عنوان یک ضرورت در کنار احداث مجتمع های پتروشیمی قرار دهد. به عبارت دیگر، دولت جدید می تواند روند تازه ای را پایه گذاری کند که بر مبنای آن احداث مجتمع های پتروشیمی جدید بدون در نظر گرفتن صنایع پایین دست دارای توجیه منطقی و اجرایی نباشد. اما اینکه آیا دولت جدید می تواند این طرز تلقی اشتباه را رفع کند یا خیر، پرسشی است که مرور زمان می تواند پاسخ آن را روشن کند.